Wat heeft Quinom tot nu toe gedaan?

Adviseren over opleiden

Filter
 • Inrichting raillasopleidingen

 • ProRail

 • 2019 - 2020

 • analyse van kaders en randvoorwaarden voor raillasopleidingen
 • afname van interviews bij afnemers, aanbieders en voorwaardenscheppers
 • ontwerp van scenario’s voor inrichting van raillasopleidingen en -examens
 • Ontwikkeling leer- en ontwikkelbeleid

 • DICTU

 • 2019 - 2020

 • analyse van context waarin leren en ontwikkelen plaatsvindt bij Dienst ICT Uitvoering
 • begeleiding van workshops over positioneren en professionaliseren van leren
 • formulering van actueel, pragmatisch en levend leer- en ontwikkelbeleid
 • Onderzoek opleidingsbehoefte

 • Stichting Pensioen Opleidingen

 • 2017

 • analyse van toenemende keuzevrijheid rond collectieve pensioenen
 • afname van interviews over zorgplicht collectieve pensioenen bij experts en klanten
 • rapportage van onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor SPO-bijdrage
 • Advisering herinrichting Academy

 • Achmea

 • 2015 - 2016

 • vertaalslag van interviews met interne klanten naar propositie van Achmea Academy
 • afweging make-buy-ally per activiteit op basis van benchmarkonderzoek
 • advisering over aanpak voor performance analyse vanuit 70:20:10-gedachte
 • Advisering PE-systeem

 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

 • 2015

 • feedback op voorgenomen herinrichting van systeem van Permanente Educatie
 • ontwerp van format voor PE-beroepssituaties, PE-plan en PE-dossier
 • ontwikkeling van draaiboek voor pilotsessies met interne en overheidsaccountants
 • HRD-advisering

 • toezichthoudende instelling

 • 2014 - 2015

 • ontwikkeling van missie en visie van Academie richting volwassen fase
 • ontwerp van effectmetingsplan voor Versterking macro-microkoppeling
 • coördinatie van ontwikkeling van high level e-learning module over statistiek
 • Quick scan opleidingsproces Tweede Coentunnel

 • Rijkswaterstaat

 • 2012

 • afname van interviews bij sleutelfiguren in opleidingsproces
 • analyse van documenten over opleiding tunnelveiligheid
 • rapportage van bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten behoeve van openstelling
 • Advisering opleidingsafdeling

 • Academie Politie Amsterdam-Amstelland

 • 2011 - 2012

 • analyse van opleidingsbehoefte op recherchegebied
 • ontwerp van opleidingstraject over plaats delict management
 • uitbreiding van e-learning over bewust omgaan met informatie
 • Advisering bedrijfsacademie

 • Achmea Academy

 • 2011 - 2012

 • inrichting van opleidingsadviesfunctie voor nieuwe organisatie
 • herijking en uitbreiding van leerpaden voor verzekeringsvakkennis
 • implementatie van leerpaden in online adviestool en opleidingscatalogus
 • Advisering opleidingsinstituut

 • Improve Quality Services

 • 2011 - 2012

 • ontwikkeling van visie op leren en opleiden
 • vertaling van visie in plan van aanpak voor investering in opleidingen
 • begeleiding van docenten bij implementatie van visie
 • Analyse opleidingsbehoefte portefeuillebeheer

 • ING Business Banking

 • 2010

 • afname van interviews bij vertegenwoordigers van doelgroepen
 • inventarisatie van instrumenten voor planmatig portefeuillebeheer
 • ontwerp van opleidingsplan op basis van Brein Centraal Leren
 • Advisering opleidingsinstituut

 • Eureko Academy Life & Pensions

 • 2007 - 2008

 • ontwerp van leerpaden voor Achmea en Interpolis
 • oprichting en kwaliteitsbewaking van trainersnetwerk
 • inrichting van werkprocessen en -procedures
 • Analyse opleidingsbehoefte compliance

 • ING Operations & IT

 • 2006

 • afname van interviews bij vertegenwoordigers van doelgroepen
 • analyse van bestaande leermiddelen over compliance
 • ontwikkeling van trainingsplan compliance op divisieniveau