Wat heeft Quinom tot nu toe gedaan?

Ontwerpen van leertrajecten

Filter
 • Ontwerp leerraamwerk

 • Rabobank Wholesale Rural & Retail

 • 2019

 • ontwerp van samenhangend en performancegericht leerraamwerk
 • ontwerp van procesgericht introductieprogramma voor CDD specialisten
 • ontwikkeling van hulpmiddelen voor new joiners en hun buddies
 • Herontwerp duale opleiding fiscale accountancy

 • Belastingdienst

 • 2016 - 2017

 • ontwikkeling van integraal beoordelingsraamwerk
 • ontwerp van performancegerichte leerlijn professionele vaardigheden
 • begeleiding van mentoren bij inrichting van werkperiodes
 • Herontwerp basisopleiding controle & onderhoud

 • NS Leercentrum

 • 2016

 • inventarisatie van eisen en wensen van belanghebbenden
 • ontwerp van scenario's voor toekomstbestendig leertraject
 • samenstelling van plan van aanpak voor ontwikkeling beeldmateriaal
 • Ontwerp opleidingen storingzoeken

 • NS Opleidingen

 • 2013

 • analyse van opleidingsnoodzaak rond storingzoeken in V250, VIRM en DDZ
 • ontwerp van opleidingen en toetsen op web-3- en web-4-niveau volgens 4C/ID-mode
 • co√∂rdinatie van materiaalontwikkeling door NedTrain-engineers en NSO-opleiders
 • Ontwerp opleiding bedieningsconcepten

 • ING Domestic Banking

 • 2010 - 2011

 • ontwerp en ontwikkeling van paper based serious game over zwerfverkeer
 • ontwikkeling van online kennismodule over bedieningsconcepten en kanalen
 • ontwikkeling van bijbehorende quiz
 • Ontwerp sectorkennisopleidingen

 • ING Business Banking

 • 2009

 • ontwerp van leertrajecten in de vorm van Elfstedentochten
 • ontwikkeling van kennistoetsen per sector
 • didactische begeleiding van sectorspecialisten
 • Ontwerp instroomopleiding accountmanagers

 • Nationale-Nederlanden

 • 2005 - 2006

 • ontwerp van modulaire opleiding voor verschillende instroomniveaus
 • ontwikkeling van flexibel in te zetten leermiddelen
 • begeleiding van salestrainers bij implementatie van instroomopleiding