Wat heeft Quinom tot nu toe gedaan?

Gesorteerd op jaartal

Filter
 • Professionalisering leerunits

 • Reinier de Graaf Gasthuis

 • 2022

 • analyse van consistentie huidige aanpak leerunits aan de hand van raamwerk
 • ontwerp van blauwdruk leerunits 2.0 in samenwerking met opleidingsadviseurs
 • implementatie van nieuwe begeleidingsmodel in samenwerking met scholen
 • Ontwikkeling vakopleidingen

 • Railcenter

 • 2021 - 2022

 • ontwikkeling van adaptieve e-learning over NX-beveiliging in aNewSpring
 • ontwikkeling van e-learning en lesdag over reviewen van V&G-plannen
 • digitalisering van opleidingen voor werkplekbeveiligers
 • Projectleiding Leerroute E en F

 • Belastingdienst

 • 2020 - 2021

 • ontwerp van leerroutes voor 400 behandelfunctionarissen E en F bij Toeslagen
 • coördinatie van module- en toetsontwikkeling, trainingsinkoop en docentenwerving
 • ontwikkeling van sociaal-constructivistische module over ketenverkenning
 • Ontwikkeling e-learning modules

 • diverse opdrachtgevers

 • 2020 - 2022

 • ontwikkeling van Storyline modules over kredietverlening voor Rabobank
 • ontwikkeling van Rise modules over raillassen voor ProRa
 • ontwikkeling van Storyline module over applicatie voor Innowijs
 • Inrichting raillasopleidingen

 • ProRail

 • 2019 - 2020

 • analyse van kaders en randvoorwaarden voor raillasopleidingen
 • afname van interviews bij afnemers, aanbieders en voorwaardenscheppers
 • ontwerp van scenario’s voor inrichting van raillasopleidingen en -examens
 • Ontwikkeling leer- en ontwikkelbeleid

 • DICTU

 • 2019 - 2020

 • analyse van context waarin leren en ontwikkelen plaatsvindt bij Dienst ICT Uitvoering
 • begeleiding van workshops over positioneren en professionaliseren van leren
 • formulering van actueel, pragmatisch en levend leer- en ontwikkelbeleid
 • Ontwerp leerraamwerk

 • Rabobank Wholesale Rural & Retail

 • 2019

 • ontwerp van samenhangend en performancegericht leerraamwerk
 • ontwerp van procesgericht introductieprogramma voor CDD specialisten
 • ontwikkeling van hulpmiddelen voor new joiners en hun buddies
 • Projectleiding leren & ontwikkelen

 • Zilveren Kruis

 • 2018 - 2019

 • agile doorontwikkeling en digitalisering van instroomopleiding voor klantadviseurs
 • implementatie van grootschalig opleidingsprogramma rond eindejaarswerk
 • ontwikkeling van learning bites over verzekeringsadvies
 • Projectleiding implementatie DVP Lokaal Spoor

 • Stichting railAlert

 • 2018

 • ontwikkeling van roadmap voor implementatie Digitaal Veiligheidspaspoort
 • actualisering en uitbreiding van veelgestelde vragen op diverse websites
 • communicatie richting betrokkenen bij metro- en traminfrastructuur
 • Projectleiding opleidingsontwikkeling

 • Railcenter

 • 2017 - 2018

 • ontwikkeling van e-learning Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan
 • herontwerp van multidisciplinair introductieprogramma in de railinfrasector
 • onderzoek naar digitale game, online bibliotheek en communicatieplatform
 • Ontwikkeling kennisboost betalen

 • ING Tribe Experience Zakelijk

 • 2017

 • ontwikkeling van diagnostische leermiddelen over zakelijke betaalkennis
 • actualisering van performance support met scrum team
 • actualisering van Leerstraat Zakelijk Betalen
 • Onderzoek opleidingsbehoefte

 • Stichting Pensioen Opleidingen

 • 2017

 • analyse van toenemende keuzevrijheid rond collectieve pensioenen
 • afname van interviews over zorgplicht collectieve pensioenen bij experts en klanten
 • rapportage van onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor SPO-bijdrage
 • Herontwerp duale opleiding fiscale accountancy

 • Belastingdienst

 • 2016 - 2017

 • ontwikkeling van integraal beoordelingsraamwerk
 • ontwerp van performancegerichte leerlijn professionele vaardigheden
 • begeleiding van mentoren bij inrichting van werkperiodes
 • Herontwerp basisopleiding controle & onderhoud

 • NS Leercentrum

 • 2016

 • inventarisatie van eisen en wensen van belanghebbenden
 • ontwerp van scenario's voor toekomstbestendig leertraject
 • samenstelling van plan van aanpak voor ontwikkeling beeldmateriaal
 • Advisering herinrichting Academy

 • Achmea

 • 2015 - 2016

 • vertaalslag van interviews met interne klanten naar propositie van Achmea Academy
 • afweging make-buy-ally per activiteit op basis van benchmarkonderzoek
 • advisering over aanpak voor performance analyse vanuit 70:20:10-gedachte
 • Advisering PE-systeem

 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

 • 2015

 • feedback op voorgenomen herinrichting van systeem van Permanente Educatie
 • ontwerp van format voor PE-beroepssituaties, PE-plan en PE-dossier
 • ontwikkeling van draaiboek voor pilotsessies met interne en overheidsaccountants
 • Doorontwikkeling LeiderschApp

 • Belastingdienst

 • 2015

 • vertaalslag van ontwerpeisen van Belastingdienst Academie naar analysekader
 • analyse van 70:20:10-gehalte van leerinterventies voor leidinggevenden
 • advisering over doorontwikkeling richting performancegericht leren en ontwikkelen
 • HRD-advisering

 • toezichthoudende instelling

 • 2014 - 2015

 • ontwikkeling van missie en visie van Academie richting volwassen fase
 • ontwerp van effectmetingsplan voor Versterking macro-microkoppeling
 • coördinatie van ontwikkeling van high level e-learning module over statistiek
 • Ontwikkeling e-learning

 • Bright Alley

 • 2014

 • ontwerp van e-learning module over bankierseed voor ING
 • selectie en ontwikkeling van kennisbronnen over bankierseed
 • ontwikkeling van Power App items over compliance & conduct voor ABN AMRO
 • Projectleiding leerstraat betalen

 • ING Zakelijk

 • 2013 - 2014

 • ontwerp van integrale leerstraat rond zakelijk betalingsverkeer
 • ontwikkeling van zelfstudie, praktijkopdrachten, kennistoetsen en praktijkworkshops
 • uitvoering van didactisch en inhoudelijk train-de-trainer programma
 • Ontwerp opleidingen storingzoeken

 • NS Opleidingen

 • 2013

 • analyse van opleidingsnoodzaak rond storingzoeken in V250, VIRM en DDZ
 • ontwerp van opleidingen en toetsen op web-3- en web-4-niveau volgens 4C/ID-mode
 • coördinatie van materiaalontwikkeling door NedTrain-engineers en NSO-opleiders
 • Revisie veiligheidsopleidingen

 • Railinfra Opleidingen

 • 2012 - 2013

 • verwerking van gewijzigde regelgeving in veiligheidsopleidingen voor buitentaken
 • begeleiding van professionalisering van docenten en ontwikkelaars
 • onderzoek naar vakbekwaamheidseisen voor binnentaken
 • Quick scan opleidingsproces Tweede Coentunnel

 • Rijkswaterstaat

 • 2012

 • afname van interviews bij sleutelfiguren in opleidingsproces
 • analyse van documenten over opleiding tunnelveiligheid
 • rapportage van bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten behoeve van openstelling
 • Advisering opleidingsafdeling

 • Academie Politie Amsterdam-Amstelland

 • 2011 - 2012

 • analyse van opleidingsbehoefte op recherchegebied
 • ontwerp van opleidingstraject over plaats delict management
 • uitbreiding van e-learning over bewust omgaan met informatie
 • Advisering bedrijfsacademie

 • Achmea Academy

 • 2011 - 2012

 • inrichting van opleidingsadviesfunctie voor nieuwe organisatie
 • herijking en uitbreiding van leerpaden voor verzekeringsvakkennis
 • implementatie van leerpaden in online adviestool en opleidingscatalogus
 • Advisering opleidingsinstituut

 • Improve Quality Services

 • 2011 - 2012

 • ontwikkeling van visie op leren en opleiden
 • vertaling van visie in plan van aanpak voor investering in opleidingen
 • begeleiding van docenten bij implementatie van visie
 • Ontwikkeling e-learning voor ABN AMRO

 • TinQwise

 • 2011

 • communicatie met opdrachtgever en materiedeskundigen bij ABN AMRO
 • ontwikkeling van outline, script en toetsvragen over securities financing
 • aansturing van productie en test binnen planning en budget
 • Ontwikkeling opleidingsmodules betalen

 • ING MKB Advies

 • 2011

 • redactie van zelfstudiemodules over betalingsverkeer en cash management
 • ontwikkeling van bijbehorende verwerkingsopdrachten
 • ontwikkeling van bijbehorende kennistoetsen
 • Ontwerp opleiding bedieningsconcepten

 • ING Domestic Banking

 • 2010 - 2011

 • ontwerp en ontwikkeling van paper based serious game over zwerfverkeer
 • ontwikkeling van online kennismodule over bedieningsconcepten en kanalen
 • ontwikkeling van bijbehorende quiz
 • Analyse opleidingsbehoefte portefeuillebeheer

 • ING Business Banking

 • 2010

 • afname van interviews bij vertegenwoordigers van doelgroepen
 • inventarisatie van instrumenten voor planmatig portefeuillebeheer
 • ontwerp van opleidingsplan op basis van Brein Centraal Leren
 • Projectleiding leerlijn informatievoorziening

 • Rijkswaterstaat

 • 2009 - 2010

 • analyse en ontwerp van leerlijn over informatievoorziening
 • inrichting en aansturing van werkgroepen
 • begroting en aanbesteding van modules
 • Ontwerp sectorkennisopleidingen

 • ING Business Banking

 • 2009

 • ontwerp van leertrajecten in de vorm van Elfstedentochten
 • ontwikkeling van kennistoetsen per sector
 • didactische begeleiding van sectorspecialisten
 • Projectleiding transitie-opleidingen

 • ING Private Banking

 • 2008 - 2009

 • analyse van opleidingsnoodzaak rond fusie ING en Postbank
 • ontwerp van transitie-opleidingstraject voor salesforce Private Banking
 • aansturing van ontwikkelaars en opleidingscoördinatoren
 • Projectleiding e-learning

 • Jutten Simulation

 • 2008

 • planning en begroting van e-learning projecten
 • functioneel ontwerp, scripting en testing van e-learning programma's
 • aansturing van onderwijskundigen, vormgevers en software engineers
 • Advisering opleidingsinstituut

 • Eureko Academy Life & Pensions

 • 2007 - 2008

 • ontwerp van leerpaden voor Achmea en Interpolis
 • oprichting en kwaliteitsbewaking van trainersnetwerk
 • inrichting van werkprocessen en -procedures
 • Projectleiding Trainweb

 • Railinfra Opleidingen

 • 2007

 • inrichting van content management systeem
 • ontwerp en ontwikkeling van online leermodules voor veiligheidsfunctionarissen
 • aansturing van ontwikkelaars, vormgevers en programmeurs
 • Ontwikkeling inwerkmodules

 • ING Bank Nederland

 • 2006 - 2007

 • ontwerp van formaten voor module-onderdelen
 • ontwikkeling van werkboeken, docentenhandleidingen en toetsen
 • effectevaluatie met behulp van vragenlijsten en interviews
 • Analyse opleidingsbehoefte compliance

 • ING Operations & IT

 • 2006

 • afname van interviews bij vertegenwoordigers van doelgroepen
 • analyse van bestaande leermiddelen over compliance
 • ontwikkeling van trainingsplan compliance op divisieniveau
 • Ontwikkeling e-learning Veiligheid langs het spoor

 • Railinfra Opleidingen

 • 2005 - 2006

 • analyse van eisen en wensen binnen branche
 • ontwerp en ontwikkeling van instructie, oefentoets en eindtoets
 • aansturing van programmeurs, vormgevers en vertalers
 • Ontwerp instroomopleiding accountmanagers

 • Nationale-Nederlanden

 • 2005 - 2006

 • ontwerp van modulaire opleiding voor verschillende instroomniveaus
 • ontwikkeling van flexibel in te zetten leermiddelen
 • begeleiding van salestrainers bij implementatie van instroomopleiding
 • Ontwikkeling NVW-opleidingen

 • Railinfra Opleidingen

 • 2005 - 2006

 • ontwikkeling van veiligheidsopleidingen over Normenkader Veilig Werken
 • ontwikkeling van bijscholingscursussen als gevolg van nieuwe wetgeving
 • begeleiding van docenten bij implementatie van nieuwe opleidingsopzet