Wat kan Quinom voor jouw betekenen?

Quinom levert tijdelijke onderwijskundige capaciteit, op projectbasis of op interimbasis. Hieronder zie je een overzicht van de kernactiviteiten van Quinom en voorbeelden van reeds uitgevoerde opdrachten.

De kernactiviteiten van Quinom zijn:

 • Leiden van opleidingsprojecten - een voorbeeld

 • Een grote bank wilde het klantbelang centraal stellen in een integraal leertraject over zakelijk betalingsverkeer. Het verhogen van de vakbekwaamheid moet bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van de klant.

  Bij dit project heb ik meer dan honderd inhoudelijk experts en vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen betrokken. Mijn bijdrage was gericht op het bundelen van hun krachten, het richten van hun inspanningen op een gemeenschappelijk doel binnen een ambitieuze planning en het verwerken van de enorme hoeveelheid beschikbare informatie tot een overzichtelijk geheel.

  Het resultaat bestaat uit een leerstraat van zes modules waarbij praktijkopdrachten de rode draad vormen. De deelnemers oefenen met het toepassen van de beschikbare vakkennis op klanten uit hun eigen werkgebied, onder begeleiding van hun leidinggevende en van interne docenten. Leren en werken zijn dichter bij elkaar gebracht, in een traject dat op een groot draagvlak kan rekenen.

 • Meer voorbeelden
 • Ontwerpen van leertrajecten - een voorbeeld

 • Een specialist in onderhoud aan treinstellen wilde dat het storingzoeken op een meer gestructureerde manier zou plaatsvinden, zodat er meer storingen first time right worden opgelost.

  Bij het ontwerpen van de opleidingen en proeves van bekwaamheid heb ik het 4C/ID-model gebruikt: 4 Components Instructional Design. Cases waarin deelnemers het volledige proces van storingzoeken doorlopen staan centraal. Per case komt een ander deel van de systeemtechnische architectuurkennis aan bod, ligt de nadruk op een andere fase van het proces van storingzoeken en leren de deelnemers om de beschikbare broninformatie te benutten. Een complexe puzzel, die ik samen met de system engineers en leerbegeleiders in elkaar heb gezet. Mijn β-achtergrond kwam daarbij goed van pas.

  Het resultaat bestaat uit een blauwdruk die voor alle materieelopleidingen en proeves van bekwaamheid voor de web-3-monteurs en de web-4-specialisten kan worden gebruikt. En uit een goed gedocumenteerde aanpak, zodat de opdrachtgever zelfstandig verder kan met het uitbouwen van het opleidingshuis.

 • Meer voorbeelden
 • Ontwikkelen van leermiddelen - een voorbeeld

 • Een e-learning bureau zocht onderwijskundige capaciteit voor de ontwikkeling van een e-learning module voor een bank. De module moest deel uitmaken van een reeks waarmee medewerkers kunnen kennismaken met het werk van andere afdelingen en domeinen.

  Samen met de materiedeskundigen heb ik eerst de inhoudelijke kapstok ontworpen. Zeker in de financiële dienstverlening verloopt die samenwerking altijd soepel, onder andere door de (WFT-)cursussen die ik zelf heb gevolgd. Vervolgens heb ik het script geschreven, waarbij ik voor de inhoud zoveel mogelijk gebruik maakte van bestaand materiaal. De interactie middels hotspots en verwerkingsvragen heb ik daar zelf aan toegevoegd. Tijdens de productie- en testfase heb ik programmeurs en vormgevers aangestuurd, om uiteindelijk binnen de afgesproken tijdlijnen alle puntjes op de i te kunnen zetten.

  Het resultaat bestaat uit een interactieve e-learning module van vijf lessen, met gelijke verhoudingen tussen waarnemen, doen en reflecteren. De opdrachtgevers, bij zowel het e-learning bureau als de bank, wilden daarna graag verder op de ingeslagen weg.

 • Meer voorbeelden
 • Adviseren over opleiden - een voorbeeld

 • Een opleidingsinstituut wilde een eigen visie op leren en opleiden ontwikkelen. Ze wilden namelijk niet alleen inhoudelijk vooroplopen, maar zich ook onderscheiden qua didactische kwaliteit.

  Ik heb een workshop verzorgd volgens de principes van het breinleren. Tijdens deze workshop heeft het docententeam onderzocht wat hen onderscheidt als docent, wat de sterke kanten van hun opleidingen zijn, in welke richting hun doelgroep zich ontwikkelt en welke trends en ontwikkelingen er gaande zijn in opleidingenland. Uit deze elementen hebben de docenten samen met het management en in aansluiting op de missie en visie van hun organisatie, een visie op leren en opleiden samengesteld. Daarna stond het vertalen van deze visie in een plan van aanpak op het programma. Tot slot heb ik een aantal docenten begeleid bij het toepassen van de visie op concrete opleidingen.

  Het resultaat bestaat uit een heldere visie op innovatieve en integrale leertrajecten, die wordt gedragen door zowel management als docenten. Naast actuele inhoud en enthousiasmerende docenten is er in de nieuwe visie vooral ruimte voor interactieve werkvormen en de inzet van nieuwe media. De uitbreiding richting digitaal ondersteunde voor- en natrajecten heeft ook al concrete vormen aangenomen.

 • Meer voorbeelden