Quinom is:

Meest recente opdrachten

  • ontwikkeling van integraal beoordelingsraamwerk
  • ontwerp van performancegerichte leerlijn professionele vaardigheden
  • begeleiding van mentoren bij inrichting van werkperiodes


  • inventarisatie van eisen en wensen van belanghebbenden
  • ontwerp van scenario's voor toekomstbestendig leertraject
  • samenstelling van plan van aanpak voor ontwikkeling beeldmateriaa


Meer opdrachten