Quinom is:

Meest recente opdrachten

  • ontwerp van leerroute voor 500 behandelfunctionarissen E bij Toeslagen
  • coördinatie van module- en toetsontwikkeling, trainingsinkoop en docentenwerving
  • ontwikkeling van sociaal-constructivistische module over ketenverkenning


  • analyse van kaders en randvoorwaarden voor raillasopleidingen
  • afname van interviews bij afnemers, aanbieders en voorwaardenscheppers
  • ontwerp van scenario’s voor inrichting van raillasopleidingen en -examens


Meer opdrachten